Radio met frequentie van de afdelingsronde

Afdelingsronde A07 op 7 april 2020

Beste leden van A07,

Café De Dorpsherberg in Teteringen waar wij onze maandelijkse bijeenkomsten houden is vanwege de Corona problematiek gesloten tot minimaal 6 april 2020. Mogelijk wordt die periode verlengd. Het bestuur van VERON A07 Breda heeft besloten de maandelijkse bijeenkomsten in Teteringen te laten vervallen totdat het weer verantwoord is om op die wijze bij elkaar te komen. Wij houden u daarvan op de hoogte.

Omdat tijdens die bijeenkomsten het onderlinge QSO hoogtij viert en dat nu niet gaat, organiseren we een afdelingsronde op de 2m band. Van meerdere kanten is het bestuur hierop geattendeerd omdat andere afdelingen dit inmiddels ook doen. Wij pakken dat graag op en hebben voormalig rondeleider Arie PD7AVR bereidt gevonden om die ronde te leiden.

Het idee is als volgt:

  • Wie:  leden van VERON A07 (om te beginnen, later kunnen anderen aanschuiven)
  • Wat:  A07 afdelingsronde op de 2m band
  • Waar:  repeater PI2BRD op 145,650 MHz (shift -600 kHz en 71,9 Hz subtone)
  • Wanneer: dinsdag 7 april om 20:00 uur
  • Hoe: de gebruikte call is PI4BRD. Inmelden is mogelijk als de rondeleider daar een gelegenheid voor geeft.

De inhoud van de uitzending tijdens deze afdelingsronde A07 is nog niet bekend. Naar verwachting zullen er een paar korte mededelingen zijn en is het aan de deelnemers om invulling te geven aan deze ronde. Het bestuur gaat ervan uit hiermee toch een aantal leden te kunnen activeren die informatie uitwisselen waar anderen wat aan hebben én om de activiteit op de 2m band te promoten.

Indien u vragen heeft of nadere informatie wenst, maak dan gebruik van het contactformulier op deze website. Ook op de landelijke website van de VERON staat een vermelding over deze ronde.