"Morseduino", een Arduino CW decoder project in aanbouw

Project Arduino CW decoder

Tijdens de bijeenkomst van november 2018 heeft Cor,  PA0GTB een bouwproject gelanceerd voor een morse decoder naar ontwerp van Budd, WB7FHC, de “Morseduino”. Wie belangstelling had voor een bouwkit kon zich inschrijven wat een slordige 30 aanmeldingen opleverde. Cor is daarop samen met Han, PA0JEN aan de slag gegaan om alle componenten (met uitzondering van een behuizing te organiseren.

Ondanks de strubbelingen in het verkrijgen van die componenten is het toch gelukt om op 4 februari 2019 aan een grote groep deelnemers alle pakketten te overhandigen. Dit werd vooraf gegaan door een presentatie over hints & tips bij de bouw. Daarnaast kwam de melding dat de aanschaf van de componenten goedkoper was uitgevallen dan voorzien! Alle deelnemers krijgen van de penningmeester een deel van de kosten teruggestort op hun bankrekening.

Cor heeft op voorhand alle ATMega328P processors geprogrammeerd met de juiste call voor iedereen. Er is een nette handleiding, componentenlijst en verwijzing naar een Youtube filmpje over de bouw. Kortom, het moet voor alle deelnemers mogelijk zijn dit zelf tot een goed einde te brengen. Nog vóór middernacht die dag bleken er al enkele bouwkits klaar te zijn en te werken!

De foto is de Morseduino in aanbouw van Carel, PA0CMU.