Ontbrekende e-mailadressen

Voor de verzending van informatie en uitnodigingen voor bijeenkomsten maakt het bestuur gebruik van een in het verleden door u aangeleverd e-mailadres. Helaas ontbreken er nog 27 e-mailadressen om ook iedereen daadwerkelijk te kunnen benaderen.

Indien u er daar een van bent (u ontvangt dan geen mailing van ons) verzoeken wij u een e-mailbericht te sturen naar de secretaris via pa0cmu@veron.nl met vermelding van het e-mailadres waarop u onze bericht wilt ontvangen, uw lidmaatschapsnummer (zie adressticker Electron of lidmaatschapskaartje), naam, adres en optioneel uw call of luisternummer zodat uw e-mailadres aan de juiste gegevens gekoppeld kan worden.

Mocht u onze berichten op een ander e-mailadres willen ontvangen dan nu het geval is, meldt dat dan ook bij de secretaris. En als u daar dan toch mee bezig bent, geef dat dan ook door aan centraalbureau@veron.nl zodat het VERON Automatisering Systeem (VAS) ook bijgewerkt kan worden. U ontvangt dan straks ook de landelijke Nieuwsbrief. U kunt daarvoor ook gebruik maken van een formulier op de VERON NL website via https://www.veron.nl/nieuws/e-mail-nieuwsbrief/

Alvast dank voor uw hulp,

Carel Mulder – PA0CMU

Secretaris VERON A07 Breda

VERON

Bestuurswisseling

Op dinsdag 5 februari 2019 heeft de jaarlijkse Huishoudelijke Vergadering van afdeling A07 plaatsgevonden waar statutair een deel van het bestuur aftreed en zich wel of niet herkiesbaar stelt.

Penningmeester Kees Leenders – PE1KL is herkozen, hij vervolgt zijn functie als penningmeester.
Michel Bus – PA1BUS had enige tijd geleden al aangegeven niet herkiesbaar te zijn. Invulling van die vacature bleek een lastige zaak maar toch heeft zich een kandidaat gemeld. Met unanieme instemming van de aanwezige leden is Carel Mulder – PA0CMU gekozen als bestuurslid en gaat hij de rol van secretaris vervullen.

Bekijk de het overzicht met alle bestuursleden op de pagina Bestuur.

VERON

Huishoudelijke vergadering, dinsdag 6 maart 2018

Op dinsdag 6 maart wordt onze jaarlijkse huishoudelijke vergadering gehouden in de Dorpsherberg, Prins Willem-Alexanderplein 4 in Teteringen. Deze vergadering is alleen toegankelijk voor leden van de afdeling Breda. De agenda en jaarstukken zijn aan alle leden verzonden.

Leden die een bestuursfunctie ambiëren, kunnen zich tot dinsdag 6 maart 20.00 uur schriftelijk of per email aanmelden bij het bestuur. Men dient hierbij een geldig lidmaatschaps- en legitimatiebewijs te kunnen overleggen.

Na afloop van de huishoudelijke vergadering is er ruimte voor onderling QSO.