OM Leo Louwet (PE1HEY) Silent Key

Op 15 juli 2023 is overleden ons afdelingslid Leo Louwet (PE1HEY) uit ’s Gravenmoer.

Leo was een actieve radioamateur en knutselde veel. Op de amateurbanden hoorde je hem niet zo heel vaak. Ook was hij een trouwe bezoeker van onze afdelingsbijeenkomsten en was hij eveneens van de partij bij velddagen die de afdeling in het verleden organiseerde. Leo is 80 jaar geworden.

 

Wij wensen zijn nabestaanden veel sterkte met dit verlies.

Namens het bestuur en leden
VERON Afdeling Breda
Carel Mulder PA0CMU, secretaris

(De crematie is op dinsdag 25 juli 2023 in Oosterhout. Belangstellenden kunnen bij mij nadere informatie verkrijgen.)