Voor de verzending van informatie en uitnodigingen voor bijeenkomsten maakt het afdelingsbestuur gebruik van e-mail.
Van veel leden is het e-mailadres bekend. Helaas ontbreken er nog een aantal om ook iedereen daadwerkelijk te kunnen benaderen.

Indien u er daar een van bent vragen wij u een bericht te sturen naar de secretaris via pa0cmu@veron.nl. Geef aan op welk e-mailadres u onze berichten wilt ontvangen. Vermeld ook duidelijk uw naam en eventueel call of luisternummer.

Mocht u onze berichten op een ander e-mailadres willen ontvangen dan nu het geval is, meldt dat dan ook bij de secretaris. En als u daar dan toch mee bezig bent, geef dat dan ook door aan centraalbureau@veron.nl zodat het VERON Automatisering Systeem (VAS) ook bijgewerkt kan worden. U ontvangt dan straks ook de landelijke Nieuwsbrief. U kunt daarvoor ook gebruik maken van een formulier op de landelijke VERON website via https://www.veron.nl/nieuws/e-mail-nieuwsbrief/

Alvast dank voor uw hulp,

Carel Mulder – PA0CMU
Secretaris VERON A07 Breda