Ontbrekende e-mailadressen

Voor de verzending van informatie en uitnodigingen voor bijeenkomsten maakt het bestuur gebruik van een in het verleden door u aangeleverd e-mailadres. Helaas ontbreken er nog 27 e-mailadressen om ook iedereen daadwerkelijk te kunnen benaderen.

Indien u er daar een van bent (u ontvangt dan geen mailing van ons) verzoeken wij u een e-mailbericht te sturen naar de secretaris via pa0cmu@veron.nl met vermelding van het e-mailadres waarop u onze bericht wilt ontvangen, uw lidmaatschapsnummer (zie adressticker Electron of lidmaatschapskaartje), naam, adres en optioneel uw call of luisternummer zodat uw e-mailadres aan de juiste gegevens gekoppeld kan worden.

Mocht u onze berichten op een ander e-mailadres willen ontvangen dan nu het geval is, meldt dat dan ook bij de secretaris. En als u daar dan toch mee bezig bent, geef dat dan ook door aan centraalbureau@veron.nl zodat het VERON Automatisering Systeem (VAS) ook bijgewerkt kan worden. U ontvangt dan straks ook de landelijke Nieuwsbrief. U kunt daarvoor ook gebruik maken van een formulier op de VERON NL website via https://www.veron.nl/nieuws/e-mail-nieuwsbrief/

Alvast dank voor uw hulp,

Carel Mulder – PA0CMU

Secretaris VERON A07 Breda