Gouden Speld drager Han PA0JEN

Gouden Speld voor Han Jenniskens PA0JEN

Voor de meeste bezoekers van de afdelingsbijeenkomst VERON A07 Breda op 6 september 2022 lijkt dit een normale avond te worden. Na de vakantie is dit weer een eerste bijeenkomst met de intentie er een SMD workshop-avond van te maken. De voorbereidingen blijken echter meer tijd te kosten en bij opening van de bijeenkomst geeft de voorzitter aan dat we de workshop moeten uitstellen. Onderling QSO dan maar voor de rest van de avond!

Echter,  een van de hoofdrolspelers van die workshop wordt alsnog middelpunt van de belangstelling deze avond als zijn XYL onverwachts binnenstapt én HB-lid Rob Hardenberg PE1ITR het woord richt tot Han PA0JEN. Op voordracht van het afdelingsbestuur heeft het hoofdbestuur ingestemd met het uitreiken van een VERON Gouden Speld aan Han voor zijn al jarenlange – haast tomeloze – inzet voor afdeling A07 Breda.

Waarom deze voordracht

Han zet zich al zolang hij lid is van onze afdeling zichtbaar verdienstelijk in voor het zend- en luisteramateurisme. Veel tijd en energie steekt hij in het organiseren en uitvoeren van allerlei workshops en/of meetavonden. Omdat hij – samen met zijn broer Henk PE0SSB – beschikt over geavanceerde meetapparatuur wordt er vaak van allerlei apparatuur meegenomen naar de afdelingsbijeenkomsten. Problemen met bouwsels of commerciële apparatuur worden dan bijna altijd opgelost. Han beschikt immers over een grote kennis van elektronica en andere technieken. Lukt het niet meteen dan verhuisd ‘de patient’ naar hun werkplaats om daar nog eens uitvoerig onderzocht te worden.
Niets is hem teveel om anderen daarbij te helpen of van advies te voorzien. Of het nu gaat om QO-100 amateur satelliet spullen, digitale techniek, microprocessoren of een complete zelfbouw SDR.

Diverse amateurs van de afdeling hebben hun examen voor de F of N registratie met goed gevolg afgelegd na de cursusavonden waar Han ze techniekkennis onderwees. Een meer praktisch gerichte training kregen we van hem gedurende een aantal avonden over de ins en outs bij het gebruik van de Arduino Nano.
Naast elektronica heeft Han ook veel kennis van straalmotoren. Hij bouwt ze zelf en gaf jaren geleden een demonstratie tijdens een afdelingsbijeenkomst die velen nog zal heugen. Een herhaling daarvan lijkt in het verschiet te liggen!

Het is je van harte gegund Han, proficiat met deze onderscheiding!

 

Uitreiking Gouden Speld PA0JEN

Uitreiking Gouden Speld PA0JEN door HB-lid Rob PE1ITR