Radio met frequentie van de afdelingsronde (update)

Afdelingsronde A07 Breda

Update 3: 11 juni 2020

Wijziging aanvangstijdstip. (Zie onder)

Beste leden van A07,

Café De Dorpsherberg in Teteringen waar wij onze maandelijkse bijeenkomsten houden is vanwege de Corona problematiek nog gesloten. Gisteren ontving het bestuur een bericht van de uitbaters van De Dorpsherberg over een mogelijkheid voor beperkte toegang na 1 juni 2020, gebonden aan strikte voorwaarden en afspraken. Het bestuur beraadt zich hierover. Wij zullen u per e-mail berichten wanneer bijeenkomsten weer plaats kunnen vinden. Volg vooral ook deze website en de Facebook-pagina van A07.

Omdat tijdens de reguliere bijeenkomsten het onderlinge QSO hoogtij viert en dat nu niet gaat, organiseert het bestuur een afdelingsronde op de 2m band. De eerste ronde van 7 april 2020 leverde 25 deelnemers op waar gemiddeld zo’n 30-35 personen de bijeenkomsten in De Dorpsherberg bezoeken. Geen onaardig resultaat dus.

Gisteren, 12 mei 2020 was -zoals aangekondigd- de tweede ronde waar het aantal deelnemers bij 10 bleef steken. Kennelijk hebben velen geen gelegenheid gehad of informatie over dit treffen gemist. Afgesproken is om vanaf nu iedere dinsdagavond, startend op 19 mei 2020, een bijeenkomst te initiëren op het repeaterkanaal van PI2BRD. Het bestuur neemt hierin het voortouw en door een wekelijks treffen hopen wij dat er meer animo komt om deel te nemen.

Dus:
  • Wie:  leden van VERON A07
  • Wat:  A07 afdelingstreffen op de 2m band
  • Waar:  repeater PI2BRD op 145,650 MHz (shift -600 kHz en 71,9 Hz subtone)
  • Wanneer: iedere dinsdagavond, vanaf 16 juni 2020 om 20:30 uur
  • Hoe: de gebruikte call van het afdelingsbestuur is PI4BRD. Even kort inventariseren wie er deelneemt en dan ieder zijn/haar zegje laten doen zodat er een levendige discussie kan ontstaan. Luisteramateurs kunnen zich melden via e-mail. (contactformulier van deze website).

Indien u vragen heeft of nadere informatie wenst, maak dan ook gebruik van het contactformulier op deze website.